ПРАТ "НЦЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00290280
Телефон: (056)712-34-41
e-mail: nkzdnepr@mail.ru
Юридична адреса: вул. Комсомольська, 35, с. Новоолександрівка, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52070
 
Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бадяєв Валерій Григорович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1951
5) освіта** Вища, Дніпропетровський гірничий інститут
6) стаж роботи (років)** 15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Діалог", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 31.03.2017, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Згідно протоколу № 1/2017 від 31.03.2017 року Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД" прийняте рішення про припинення повноважень та переобрано на повторний срок. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 15 років Попередні посади: ТОВ "Діалог", директор Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Приймаченко Сергій Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1983
5) освіта** Вища, Дніпропетровський державний хіміко-технологічний університет
6) стаж роботи (років)** 9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Навчання у вищому навчальному закладі
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 31.03.2017, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Згідно протоколу № 1/2017 від 31,03,2017 року загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД" прийняте рішення про припинення повноважень та переобрано на повторний срок . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 9 років Попередні посади: Навчання у вищому навчальному закладі. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вепхвадзе Леван Тенгизович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1961
5) освіта** Вища, Дніпропетровський транспортний інститут
6) стаж роботи (років)** 15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Авіакомпанія "Дніпроавіа", інженер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.03.2014, 5 років
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Згідно протоколу № 1/2017 від 31.032017 року загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД" прийняте рішення про припинення повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 15 років. Попередні посади: Авіакомпанія "Дніпроавіа", інженер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бєльдєй Віктор Харитонович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1948
5) освіта** Вища, Дніпропетровський сільськогосподарський інститут
6) стаж роботи (років)** 26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "НЦЗ", механік автолтранспортної дільниці
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 31.03.2017, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Згідно протоколу № 1/2017 від 31.03.2017 року загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД" прийнято рішення про припинення повноважень та переобрано на повторний срок. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 26 Попередні посади: ВАТ "НЦЗ", механік автотранспортної дільниці. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Юсков Євгеній Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1975
5) освіта** Вища, Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут
6) стаж роботи (років)** 9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "НЦЗ", знімач-укладальник
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.03.2014, 5 років
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Згідно протоколу № 1/2017 від 31.03.2017 рокузагальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД" прийняте рішення про припинення повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 9 років Попередні посади: ВАТ "НЦЗ", знімач-укладальник Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.


1) посада* Голова Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Приймаченко Володимир Сергійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1950
5) освіта** Вища, Дніпропетровський гірничий інститут
6) стаж роботи (років)** 34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Дніпропетровське обласне управління будматеріалів, головний механік
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.03.2014, 5 років
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 34 роки. Попередні посади: Дніпропетровське обласне управління будматеріалів, головний механік. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.


1) посада* Член Правління, головний бухгалтер ПРАТ "НЦЗ"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дичек Галина Богданівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1968
5) освіта** Вища. Дніпропетровська державна металургійна академія
6) стаж роботи (років)** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Завод "Запоріжсталь", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.03.2014, 5 років
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 13 Попередні посади: Завод "Запорожсталь", бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних


1) посада* Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Жилка Віктор Анатолійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1975
5) освіта** Вища, Дніпропетровський хіміко- технологічний інститут
6) стаж роботи (років)** 14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Орендно-кооперативне господарство "Сура", слюсар
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.03.2014, 5 років.
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 14 років Попередні посади: Орендно-кооперативне господарство "Сура", слюсар. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.


1) посада* Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сьоміна Тетяна Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1962
5) освіта** Вища, Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут
6) стаж роботи (років)** 24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Проектний інститут "Цивільпроект", інженер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.03.2014, 5 років
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 24 роки. Попередні посади: Проектний інститут "Цивільпроект", інженер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.


1) посада* Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ніколаєвський Юрій Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1963
5) освіта** Вища, Дніпропетровський гірничий інститут
6) стаж роботи (років)** 27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "НЦЗ", головний енергетик
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.03.2014, 5 років
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 27 років Попередні посади: ВАТ "НЦЗ", головний енергетик Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.


1) посада* Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мілевська Любов Олексіївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1963
5) освіта** Дніпропетровський будівельний технікум
6) стаж роботи (років)** 14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Опитно-експерементальний завод "Техоснастка", інженер по охороні праці і навколишнього середовища.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.03.2014, 5 років
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 14 років. Попередні посади: Опитно-експерементальний завод "Техоснастка", інженер по охороні праці і навколишнього серидовища. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова ПравлінняПриймаченко Володимир Сергійовичд/н7451621.46630974516000
Член Наглядової радиЮсков Євгеній Олександровичд/н630.01814863000
Член Наглядової радиПриймаченко Сергій Володимировичд/н170424.90939917042000
Член ПравлінняНіколаєвський Юрій Миколайовичд/н142014.09097414201000
Член Наглядової радиБєльдєй Віктор Харитоновичд/н8890.2561889000
Голова Ревізійної комісіїМілевська Любов Олексіївнад/н630.01814863000
Член ПравлінняЖилка Віктор Анатолійовичд/н630.01814863000
Член ПравлінняДичек Галина Богданівнад/н630.01814863000
Голова Наглядової радиБадяєв Валерій Григоровичд/н420.01209942000
Член ПравлінняСьоміна Тетяна Миколаївнад/н210.00604921000
Член Наглядової радиВепхвадзе Леван Тенгизовичд/н420.01209942000
Усього 107005 30.825621 107005 0 0 0