ПАТ "НЦЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00290280
Телефон: (056)712-34-41
e-mail: nkzdnepr@mail.ru
Юридична адреса: вул. Комсомольська, 35, с. Новоолександрівка, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52070
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 25.03.2016
Кворум зборів** 73.06
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік і затвердження місцезнаходження Публічного Акціонерного Товариства «Новоолександрівський цегельний завод» (Розпорядження Сільського Голови про перейменування в с. Новоолександрівка вулицю Комсомольську на вулицю Малинову). 2. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2015 рік. 3. Затвердження звіту Наглядової ради за 2015 рік. 4. Затвердження балансу і фінансової звітності товариства станом на 31 грудня 2015року та визначення порядку покриття збитків за результатами фінансово-господарської діяльності за 2015 рік. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: не було Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: не було Результати розгляду питань порядку денного: 1. Звіт Правління Публічного Акціонерного Товариства «Новоолександрівський цегельний завод» про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік затвердити та затвердити основні напрямки діяльності на 2016 рік і затвердити місцезнаходження Публічного Акціонерного Товариства «Новоолександрівський цегельний завод» (Розпорядження Сільського Голови про перейменування в с. Новоолександрівка вулицю Комсомольську на вулицю Малинову). Внести зміну до Статуту: Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. Пункт 1.3. Місцезнаходження Товариства: 52070, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, село Новоолександрівка, вулиця Малинова, буд.35 2. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2015 рік затвердити. 3. Звіт Наглядової ради товариства за 2015 рік затвердити. 4. Затвердити баланс Публічного Акціонерного Товариства «Новоолександрівський цегельний завод» станом на 31 грудня 2015 року з валютою балансу 21185 тис. грн. • Затвердити фінансову звітність Публічного Акціонерного Товариства «Новоолександрівський цегельний завод» станом на 31 грудня 2015 року (форми 2,3,4,5) ; • збиток в розмірі 125 тис. грн. затвердити; • дивіденди за підсумками діяльності Публічного Акціонерного Товариства «Новоолександрівський цегельний завод» за 2015 рік не сплачувати. Причини, чому загальні збори не відбулися: не було


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.