ПАТ "НЦЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00290280
Телефон: (056)712-34-41
e-mail: nkzdnepr@mail.ru
Юридична адреса: вул. Комсомольська, 35, с. Новоолександрівка, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52070
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 25.03.2016
Кворум зборів** 73.06
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльнолсті за 2015 рік та визначння основних напрямків діяльності на 2016 рік і затвердження нової юридичнох адреси Публічного Акціонерного Товариства "Новоолександрівський цегельний завод"(Розпорядження Сільського Голови про перейменування в с. Новоолександрівка вулицю Комсомольську на вулицю Малинову). 2. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2015 рік. 3. Затвердження звіту Наглядової ради за 2015 рік. 4. Затвердження балансу і фінансової звітності товариства станом на 31 грудня 2015 року та визначення порядку покриття збитків за результатами фінансово-господарської діяльності за 2015 рік. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: не було Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: не було Результати розгляду питань порядку денного: 1. Звіт Правління Публічного Акціонерного Товариства "Новоолександрівський цегельний завод" про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік затвердити та затвердити основні напрямки діяльності на 2016 рік і затвердити нову юридичну адресу Публічного Акціонерного Товариства "Новоолександрівський цегельний завод"(Розпорядження Сільського Голови про перейменування в с. Новоолександрівка вулицю Комсомольську на вулицю Малинову).Внести зміну до Статуту: Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, 1.3. Місцезнаходження Товариства: 52070, Дніпропетровська обдасть, Дніпропетровський район, село Новоолександрівка, вулиця Малинова, буд.35. 2. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2015 рік затвердити. 3. Звіт Наглядової ради товариства за 2015 рік затвердити. 4. *Затвердити баланс Публічного Акціонерного Товариства "Новоолександрівський цегельний завод" станом на 31 грудня 2015 року з валютою балансу 21185 тис.грн.; *Затвердити фінансову звітність Публічного Акціонерного Товариства "Новоолександрівський цегельний завод" станом на 31 грудня 2015 року (форми 2, 3, 4, 5); *Збиток в розмірі 125 тис.грн. затвердити; *Дивіденди за підсумками діяльності Публічного Акціонерного Товариства "Новоолександрівський цегельний завод" за 2015 рік не сплачувати. Причини, чому загальні збори не відбулися: не було


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.