ПРАТ "НЦЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00290280
Телефон: (056)712-34-41
e-mail: nkzdnepr@mail.ru
Юридична адреса: вул. Комсомольська, 35, с. Новоолександрівка, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52070
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2014р . Публічного Акціонерного Товариства "Новоолександрівський цегельний завод". Публічне Акціонерне Товариство "Новоолександрівський цегельний завод" (надалі - Товариство) було створене 27.09.1991р., як Відкрите Акціонерне Товариство "Новоолександрівський цегельний завод". 01.04.2011р. Товариство перейменоване у Публічне Акціонерне Товариство "Новоолександрівський цегельний завод". Основою надання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Фінансова звітність надана у тисячах гривень, якщо не вказано інше. Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається на основі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством шляхом трансформації з внесенням коригувань та проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно з вимогами МСФЗ.

д/н

д/н

д/н