ПРАТ "НЦЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00290280
Телефон: (056)712-34-41
e-mail: nkzdnepr@mail.ru
Юридична адреса: вул. Комсомольська, 35, с. Новоолександрівка, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52070
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 20.03.2015
Кворум зборів** 73.06
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015рік. 2. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2014 рік. 3. Затвердження звіту Наглядової ради за 2014 рік. 4. Затвердження балансу і фінансової звітності товариства станом на 31 грудня 2014 року та визначення порядку покриття збитків за результатами фінансово-господарської діяльності за 2014 трік. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: не було. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: не було. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Звіт правління Публічного Акціонерного Товариства "Новоолександрівський цегельний завод" про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік затвердити та затвердити основні напрямки діяльності акціонерного товариства на 2015 рік. 2. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2014 рік затвердити. 3. Звіт Наглядової ради товариства за 2014 рік затвердити. 4. Затвердити баланс Публічного Акціонерного Товариства "Новоолександрівський цегельний завод" станом на 31 грудня 2014 року з валютою балансу в сумі - 19861 тис. грн. Затвердити фінансову звітність Публічного Акціонерного Товариства "Новоолександрівський цегельний завод" станом на 31 грудня 2014 року (Ф-2,3,4,5) .Збиток в розмірі 1778 тис. грн.затвердити. Дивіденди за підсумками діяльності Публічного Акціонерного Товариства "Новоолександрівський цегельний завод" за 2014 рік не сплачувати. Причини, чому загальні збори не відбулися: не було.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.