ПАТ "НЦЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00290280
Телефон: (056)712-34-41
e-mail: nkzdnepr@mail.ru
Юридична адреса: вул. Комсомольська, 35, с. Новоолександрівка, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52070
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бадяєв Валерій Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 31.01.1997, д/н
4) рік народження** 1951
5) освіта** Вища, Дніпропетровський гірничий інститут
6) стаж роботи (років)** 15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Діалог", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.03.2014, 5 років
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Згідно протоколу Загальних зборів акціонерів Публічного Акціонерного Товариства "Новоолександрівський цегельнийзавод" від 28 березня 2014 року переобрано на повторний срок. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: ТОВ "Діалог ", директор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Приймаченко Сергій Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 15.08.2008, д/н
4) рік народження** 1983
5) освіта** Вища, Дніпропетровський державний хіміко-технологічний університет
6) стаж роботи (років)** 7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Навчання у вищому навчальному закладі
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.03.2014, 5 років
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Згідно протоколу Загальних зборів Публічного Акціонерного Товариства "Новоолександрівський цегельнийзавод" від 28 березня 2014 року переобрано на повторний срок. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: навчання у вищому навчальному закладі Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вепхвадзе Леван Тенгизович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 19.12.1996, д/н
4) рік народження** 1961
5) освіта** Вища, Дніпропетровський транспортний інститут
6) стаж роботи (років)** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Авіакомпанія "Дніпроавіа", інженер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.03.2014, 5 років
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Згідно протоколу 3агальних зборів акціонерів Публічного Акціонерного Товариства "Новоолександрівський цегельний завод" від 28 березня 2014року переобрано на повторний срок.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: Авіакомпанія "Дніпроавіа", інженер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бєльдєй Віктор Харитонович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 25.02.1998, д/н
4) рік народження** 1948
5) освіта** Вища, Дніпропетровський сільськогосподарський інститут
6) стаж роботи (років)** 26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "НЦЗ", механік автотранспортної дільниці
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.03.2014, 5 років
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Згідно протоколу Загальних зборів акціонерів Публічного Акціонерного Товариства"Новоолександрівськийц цегельнийзавод" від 28 березня 2014 року переобрано на повторний срок. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: ВАТ "НЦЗ", механік автотранспортної дільниці. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.


1) посада Голова Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Приймаченко Володимир Сергійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 23.05.1996, д/н
4) рік народження** 1950
5) освіта** Вища, Дніпропетровський гірничий інститут
6) стаж роботи (років)** 31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Дніпропетровське обласне управління будматеріалів, головний механік
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.03.2014, 5років
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Згідно протоколу Загальних зборів акціонерів Публічного Акціонерного Товариства "Новоолександрівський цегельний завод" від28 березня 2014 року переобрано на повторний срок. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: Дніпропетровське обласне управління будматеріалів, головний механік. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.


1) посада Член Правління, головний бухгалтер ПАТ "НЦЗ"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дичек Галина Богданівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 15.01.2002, д/н
4) рік народження** 1968
5) освіта** Вища, Дніпропетровська державна металургійна академія
6) стаж роботи (років)** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Завод "Запоріжсталь", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.03.2014, 5 років
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Згідно протоколу Загальних зборів акціонерів Публічного Акціонерного Товариства "Новоолександрівськийцегельний завод" від 28березня 2014 року переобрано на повторний срок. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: Завод "Запоріжсталь", бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.


1) посада Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ніколаєвський Юрій Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 10.12.1997, д/н
4) рік народження** 1963
5) освіта** Вища, Дніпропетровський гірничий інститут
6) стаж роботи (років)** 24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "НЦЗ", головний енергетик
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.03.2014, 5 років
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Згідно протоколу Загальних зборів акціонерів Публічного Акціонерного Товариства "Новоолександрівський цегельний завод" від 28 березня 2014 року переобрано на повторний срок. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: ВАТ "НЦЗ", головний енергетик. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.


1) посада Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Жилка Віктор Анатолійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 15.11.1996, д/н
4) рік народження** 1975
5) освіта** Вища, Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут
6) стаж роботи (років)** 11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Орендно-кооперативне господарство "Сура",слюсар
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.03.2014, 5 років
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Згідно протоколу Загальних зборів акціонерів Публічного Акціонерного Товариства "Новоолександрівський цегельний завод" від 28 березня 2014 року обрано нового члена иправління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: Орендно-кооперативне господарство "Сура",слісар. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.


1) посада Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сьоміна Тетяна Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 16.01.1997, д/н
4) рік народження** 1962
5) освіта** Вища, Дніпропетровський іннженерно-будівельний інститут
6) стаж роботи (років)** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Проектний інститут "Цивільпрект", інженер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.03.2014, 5 років
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Згідно протоколу Загальних зборів акціонерів Публічного Акціонерного Товариства "Новоолександрівський цегельний завод" від 28 березня 2014 року переобрано на повторний срок. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: Проектний інститут "Цивільпроект", інженер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.


1) посада Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мілевська Любов Олексіївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 17.12.1996, д/н
4) рік народження** 1960
5) освіта** Дніпропетровський будівельний технікум
6) стаж роботи (років)** 11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Опитно-експерементальний завод "Техоснастка",інженер по охороні праці і навколишнього середовища.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.03.2014, 5 років
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Згідно протоколу Загальних зборів акціонерів Публічного Акціонерного Товариства "Новоолександрівський цегельний завод" від 28 березня 2014 року обрано Головою Ревізійної комісії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: Опитно-експерементальний завод "Техоснастка",інженер по охороні праці і навколишнього середовища. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Юсков Євгеній Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 23.08.2002, д/н
4) рік народження** 1975
5) освіта** Вища, Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут
6) стаж роботи (років)** 9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "НЦЗ", знімач- укладальник
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.03.2014, 5 років
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Згідно протоколу Загальних зборів акціонерів Публічного Акціонерного Товариства "Новоолександрівський цегельний завод" від 28 березня 2014 рокуобрано нового члена Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: ВАТ "НЦЗ", знімач -укладальник. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова Наглядової радиБадяєв Валерій Григоровичд/н, д/н, 31.01.1997, д/н420.012142000
Член Наглядової радиПриймаченко Сергій Володимировичд/н, д/н, 15.08.2008, д/н170424.909417042000
Член Наглядової радиВепхвадзе Леван Тенгизовичд/н, д/н, 19.12.1996, д/н420.012142000
Член Наглядової радиБєльдєй Віктор Харитоновичд/н, д/н, 25.02.1998, д/н8890.2561889000
Голова ПравлінняПриймаченко Володимир Сергійовичд/н, д/н, 23.05.1996, д/н7451621.466374516000
Член Правління, головний бухгалтер ПАТ "НЦЗ"Дичек Галина Богданівнад/н, д/н, 15.01.2002, д/н630.018163000
Член ПравлінняНіколаєвський Юрій Миколайовичд/н, д/н, 10.12.1997, д/н142014.09114201000
Член ПравлінняЖилка Віктор Анатолійовичд/н, д/н, 13.01.2000, д/н630.018163000
Член ПравлінняСьоміна Тетяна Миколаївнад/н, д/н, 16.01.1997, д/н210.00621000
Голова Ревізійної комісіїМілевська Любов Олексіївнад/н, д/н, 17.12.1996, д/н630.018163000
Член Наглядової радиЮсков Євгеній Олександровичн/д, н/д, 23.08.2002, н/д630.018163000
Усього 107005 30.8254 107005 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.