ПРАТ "НЦЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00290280
Телефон: (056)712-34-41
e-mail: nkzdnepr@mail.ru
Юридична адреса: вул. Комсомольська, 35, с. Новоолександрівка, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52070
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НОВООЛЕКСАНДРIВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01, № 634372
3. Дата проведення державної реєстрації 23.01.1995
4. Територія (область)* Дніпропетровська область
5. Статутний капітал (грн) 86782.5
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 154
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

23.32 - [2010]Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини

46.73 - [2010]Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

08.12 - [2010]Добування піску, гравію, глин і каоліну

10. Органи управління підприємства

д/н

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк"
2) МФО банку 351005
3) Поточний рахунок 26004033957200
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк"
5) МФО банку 351005
6) Поточний рахунок 26004033957200