ПАТ "НЦЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00290280
Телефон: (056)712-34-41
e-mail: nkzdnepr@mail.ru
Юридична адреса: вул. Комсомольська, 35, с. Новоолександрівка, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52070
 
Дата розміщення: 29.04.2012

Річний звіт за 2013 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013р . публічного акціонерного товариства "Новоолександрівський цегельний завод". Публічне акціонерне товариство "Новоолександрівський цегельний завод" (надалі - Товариство) було створене 27.09.1991р., як Відкрите акціонерне товариство "Новоолександрівський цегельний завод". 01.04.2011р. Товариство перейменоване у Публічне акціонерне товариство "Новоолександрівський цегельний завод". Основою надання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Фінансова звітність надана у тисячах гривень, якщо не вказано інше. Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається на основі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством шляхом трансформації з внесенням коригувань та проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно з вимогами МСФЗ.

д/н

д/н

д/н