ПРАТ "НЦЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00290280
Телефон: (056)712-34-41
e-mail: nkzdnepr@mail.ru
Юридична адреса: вул. Комсомольська, 35, с. Новоолександрівка, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52070
 
Дата розміщення: 29.04.2012

Річний звіт за 2013 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВ АФ "Аудит Дніпроконсульт"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 24600006
Місцезнаходження Україна, Дніпропетровська область, д/н, м. Дніпропетровськ, 49000, Проспект Карла Маркса, 93
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свідоцтво № 1731
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (056) 744-54-76
Факс (056) 744-30-52
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Аудиторську фірму емітент не змінював.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Національний депозитарій України"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна, Київська область, н/д, м. Київ, 01001, Б. Грінченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 279-10-74
Факс (044) 279-12-49
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис Глобальний сертифікат ПАТ "НЦЗ" знаходиться на зберіганні у ПАТ "Національний депозитарій України".

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "Український інвестиційний клуб"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 35144923
Місцезнаходження Україна, Дніпропетровська область, д/н, м. Дніпропетровськ, 49000, Комсомольська, 48Д
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 034483
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.08.2012
Міжміський код та телефон (0562) 36-66-40
Факс (0562) 36-66-40
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис У відповідності до вимог закону України "Про акціонерні товариства" зберігач - ТОВ "Український інвестиційний клуб", здійснює обслуговування рахунків у цінних паперах власників іменних цінних паперів бездокументарної форми випуску акцій ПАТ "НЦЗ".