ПРАТ "НЦЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00290280
Телефон: (056)712-34-41
e-mail: nkzdnepr@mail.ru
Юридична адреса: вул. Комсомольська, 35, с. Новоолександрівка, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52070
 
Дата розміщення: 29.04.2012

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 28.03.2014
Кворум зборів** 78.79
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014рік. 2. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2013 рік. 3. Звіт Наглядової ради товариства за 2013 рік. 4. Затвердження балансу і фінансової звітності товариства станом на 31 грудня 2013 року та визначення порядку покриття збитків за результатами фінансово-господарської діяльності за 2013 рік. 5. Обрання голови та членів Наглядової ради товариства. 6.Обрання голови та членів Правління товариства. 7.Обрання голови та членів Ревізійної комісії товариства. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: не було. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: не було. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Звіт правління ПАТ "НЦЗ" про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік затвердити та затвердити основні напрямки діяльності акціонерного товариства на 2014 рік. 2. Звіт та висновки ревізійної комісії за 2013 рік затвердити. 3. Звіт Наглядової ради товариства за 2013 рік затвердити. 4. Баланс ПАТ "НЦЗ" станом на 31 грудня 2013 року з валютою балансу в сумі - 21572 тис. грн.затвердити. Фінансову звітність ПАТ "НЦЗ" станом на 31 грудня 2013 року (Ф-2,3,4,5) затвердити. Збиток в розмірі 1798 тис. грн.затвердити. Дивіденди за підсумками діяльності ПАТ "НЦЗ" за 2013 рік не сплачувати. 5.Обрати Наглядову раду ПАТ "НЦЗ" в наступному складі: Бадяєв Валерій Григорович - голова Наглядової ради Приймаченко Сергій Володимирович - член Наглядової ради Бельдєй Віктор Харитонович - член Наглядової ради Вепхвадзе Леван Тенгизович - член Наглядової ради Юсков Євгеній Олександрович - член Наглядової ради 6. Обрати Правління акціонерного товариства в наступному складі: Приймаченко Володимир Сергійович - голова правління Ніколаєвський Юрій Миколайович - член правління Дичек Галина Богданівна - член правління Сьоміна Тетяна Миколаївна - член правління Жилка Віктор Анатолійович - член правління 7. Обрати Ревізійну комісію акціонерного товариства в наступному складі: Мілевська Любов Олексіївна - голова Ревізійної комісії Чернишева Валентина Іванівна - член Ревізійної комісії Приймаченко Людмила Дмитрівна - член Ревізійної комісії Причини, чому загальні збори не відбулися: не було.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.