ПАТ "НЦЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00290280
Телефон: (056)712-34-41
e-mail: nkzdnepr@mail.ru
Юридична адреса: вул. Комсомольська, 35, с. Новоолександрівка, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52070
 
Дата розміщення: 29.04.2012

Річний звіт за 2013 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бадяєв Валерій Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 31.01.1997, д/н
4) рік народження** 1951
5) освіта** Вища, Дніпропетровський гірничий інститут
6) стаж керівної роботи (років)** 15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Діалог", директор
8) дата обрання та термін, на який обрано 21.08.2009, 5 років
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: ТОВ "Діалог ", директор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Приймаченко Сергій Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 15.08.2008, д/н
4) рік народження** 1983
5) освіта** Вища, Дніпропетровський державний хіміко-технологічний університет
6) стаж керівної роботи (років)** 6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Навчання у вищому навчальному закладі
8) дата обрання та термін, на який обрано 21.08.2009, 5 років
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: навчання у вищому навчальному закладі Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вепхвадзе Леван Тенгизович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 19.12.1996, д/н
4) рік народження** 1961
5) освіта** Вища, Дніпропетровський транспортний інститут
6) стаж керівної роботи (років)** 12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Авіакомпанія "Дніпроавіа", інженер
8) дата обрання та термін, на який обрано 21.08.2009, 5 років
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: Авіакомпанія "Дніпроавіа", інженер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бєльдєй Віктор Харитонович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 25.02.1998, д/н
4) рік народження** 1948
5) освіта** Вища, Дніпропетровський сільськогосподарський інститут
6) стаж керівної роботи (років)** 26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "НЦЗ", механік автотранспортної дільниці
8) дата обрання та термін, на який обрано 21.08.2009, 5 років
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: ВАТ "НЦЗ", механік автотранспортної дільниці. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.


1) посада Голова Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Приймаченко Володимир Сергійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 23.05.1996, д/н
4) рік народження** 1950
5) освіта** Вища, Дніпропетровський гірничий інститут
6) стаж керівної роботи (років)** 30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Дніпропетровське обласне управління будматеріалів, головний механік
8) дата обрання та термін, на який обрано 21.08.2009, 5років
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: Дніпропетровське обласне управління будматеріалів, головний механік. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.


1) посада Член Правління, головний бухгалтер ПАТ "НЦЗ"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дичек Галина Богданівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 15.01.2002, д/н
4) рік народження** 1968
5) освіта** Вища, Дніпропетровська державна металургійна академія
6) стаж керівної роботи (років)** 9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Завод "Запоріжсталь", бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано 21.08.2009, 5 років
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: Завод "Запоріжсталь", бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.


1) посада Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ніколаєвський Юрій Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 10.12.1997, д/н
4) рік народження** 1963
5) освіта** Вища, Дніпропетровський гірничий інститут
6) стаж керівної роботи (років)** 23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "НЦЗ", головний енергетик
8) дата обрання та термін, на який обрано 21.08.2009, 5 років
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: ВАТ "НЦЗ", головний енергетик. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.


1) посада Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Білко Василь Вікторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 15.11.1996, д/н
4) рік народження** 1958
5) освіта** Вища, Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут
6) стаж керівної роботи (років)** 18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** НВО "Автопромзварка", інженер
8) дата обрання та термін, на який обрано 21.08.2009, 5 років
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: НВО "Автопромзварка", інженер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.


1) посада Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сьоміна Тетяна Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 16.01.1997, д/н
4) рік народження** 1962
5) освіта** Вища, Дніпропетровський іннженерно-будівельний інститут
6) стаж керівної роботи (років)** 20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Проектний інститут "Цивільпрект", інженер
8) дата обрання та термін, на який обрано 21.08.2009, 5 років
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: Проектний інститут "Цивільпроект", інженер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.


1) посада Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Усенко Надія Федорівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 16.04.1998, д/н
4) рік народження** 1953
5) освіта** Донецький кооперативний технікум
6) стаж керівної роботи (років)** 19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Дніпропетровське виробниче об'єднання водогінно-каналізаційного господарства, технолог
8) дата обрання та термін, на який обрано 21.08.2009, 5 років
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: Дніпропетровське виробниче об'єднання водогінно-каналізаційного господарства, технолог. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мелехов Володимир Вікторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 30.09.1996, д/н
4) рік народження** 1949
5) освіта** Вища, Харківське авіаційне училище
6) стаж керівної роботи (років)** 22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "НЦЗ", головний енергетик
8) дата обрання та термін, на який обрано 21.08.2009, 5 років
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: ВАТ "НЦЗ", головний енергетик. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова Наглядової радиБадяєв Валерій Григоровичд/н, д/н, 31.01.1997, д/н420.01242000
Член Наглядової радиПриймаченко Сергій Володимировичд/н, д/н, 15.08.2008, д/н170424.90917042000
Член Наглядової радиВепхвадзе Леван Тенгизовичд/н, д/н, 19.12.1996, д/н420.01242000
Член Наглядової радиБєльдєй Віктор Харитоновичд/н, д/н, 25.02.1998, д/н8890.256889000
Голова ПравлінняПриймаченко Володимир Сергійовичд/н, д/н, 23.05.1996, д/н7451621.46674516000
Член Правління, головний бухгалтер ПАТ "НЦЗ"Дичек Галина Богданівнад/н, д/н, 15.01.2002, д/н630.01863000
Член ПравлінняНіколаєвський Юрій Миколайовичд/н, д/н, 10.12.1997, д/н142014.09114201000
Член ПравлінняБілко Василь Вікторовичд/н, д/н, 15.11.1996, д/н70.0027000
Член ПравлінняСьоміна Тетяна Миколаївнад/н, д/н, 16.01.1997, д/н210.00621000
Голова Ревізійної комісіїУсенко Надія Федорівнад/н, д/н, 16.04.1998, д/н70.0027000
Член Наглядової радиМелехов Володимир Вікторовичд/н, д/н, 30.09.1996, д/н630.01863000
Усього 106893 30.792 106893 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.