ПРАТ "НЦЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00290280
Телефон: (056)712-34-41
e-mail: nkzdnepr@mail.ru
Юридична адреса: вул. Комсомольська, 35, с. Новоолександрівка, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52070
 
Дата розміщення: 29.04.2012

Річний звіт за 2013 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
31.05.201031/04/1/10Дніпропетровське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринкуUA4000074975Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.2534713086782.5100
Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами на внутрішньому ринку протягом звітного року не здійснювалась. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами на зовнішньому ринку на протязі звітного року не здійснювалась. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: лістинг цінних паперів ПАТ "НЦЗ" на фондовому ринку не відбувався. У відповідності до Закону "Про акціонерні товариства" Приватне акціонерне товариство "Придніпровська фондова біржа" здійснює внесення акцій простих іменних ПАТ "НЦЗ" до біржового списку. Мета додаткової емісії: додаткової емісії не було. Спосіб розміщення: д/н