ПАТ "НЦЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00290280
Телефон: (056)712-34-41
e-mail: nkzdnepr@mail.ru
Юридична адреса: вул. Комсомольська, 35, с. Новоолександрівка, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52070
 

Річний звіт за 2012 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р. публічного акціонерного товариства "Новоолександрівський цегельний завод". Публічне акціонерне товариство "Новоолександрівський цегельний завод" (надалі - Товариство) було створене 27.09.1991р., як Відкрите акціонерне товариство "Новоолександрівський цегельний завод". 01.04.2011р. Товариство перейменоване у Публічне акціонерне товариство "Новоолександрівський цегельний завод". Основою надання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Фінансова звітність надана у тисячах гривень, якщо не вказано інше. Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається на основі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством шляхом трансформації з внесенням коригувань та проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно з вимогами МСФЗ. Зміни, пов'язані з переходом на МСБО, були відображені шляхом коригування відповідних статей балансу у кореспонденції з нерозподіленим прибутком (стаття капіталу) на початок 2012 року.

д/н

д/н

д/н