ПАТ "НЦЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00290280
Телефон: (056)712-34-41
e-mail: nkzdnepr@mail.ru
Юридична адреса: вул. Комсомольська, 35, с. Новоолександрівка, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52070
 

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 22.03.2013
Кворум зборів** 79.12
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік. 2. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2012 рік. 3. Звіт Наглядової ради товариства за 2012 рік. 4. Затвердження балансу і фінансової звітності товариства станом на 31 грудня 2012 року та визначення порядку покриття збитків за результатами фінансово-господарської діяльності за 2012 рік. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: не було. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: не було. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Звіт правління ПАТ "НЦЗ" про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік затвердити та затвердити основні напрямки діяльності акціонерного товариства на 2013 рік. 2. Звіт та висновки ревізійної комісії за 2012 рік затвердити. 3. Звіт Наглядової ради товариства за 2012 рік затвердити. 4. Затвердити баланс ПАТ "НЦЗ" станом на 31 грудня 2012 року з валютою балансу в сумі - 23895 тис. грн. Затвердити фінансову звітність ПАТ "НЦЗ" станом на 31 грудня 2012 року (Ф-2,3,4,5). Затвердити збиток в розмірі 2114 тис. грн. та покрити затверджений збиток за рахунок додаткового капіталу, сформованого в попередні роки. Дивіденди за підсумками діяльності ПАТ "НЦЗ" за 2012 рік не сплачувати. Причини, чому загальні збори не відбулися: не було.