ПАТ "НЦЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00290280
Телефон: (056)712-34-41
e-mail: nkzdnepr@mail.ru
Юридична адреса: вул. Комсомольська, 35, с. Новоолександрівка, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52070
 

Річний звіт за 2012 рік

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 156 особи; Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): немає; Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): немає; Фонд оплати праці: 7050,2 тис. грн.; Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: В 2012 році фонд оплати праці склав - 7050,2 тис. грн., що на 1401,8 тис. грн. більше ніж у попередньому періоді. Збільшення фонду оплати праці відбулося в зв'язку з підвищенням рівня мінімільної заробітної плати. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: Кадрова програма не визначена.