ПАТ "НЦЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00290280
Телефон: (056)712-34-41
e-mail: nkzdnepr@mail.ru
Юридична адреса: вул. Комсомольська, 35, с. Новоолександрівка, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52070
 

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НОВООЛЕКСАНДРIВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "НЦЗ"
3.1.3. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 52070
3.1.5. Область, район Дніпропетровська область, Днiпропетровська обл., Дніпропетровський район
3.1.6. Населений пункт село Новоолександрівка
3.1.7. Вулиця, будинок Комсомольська, 35

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва А01, № 634372
3.2.2. Дата державної реєстрації 23.01.1995
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Дніпропетровська районна державна адміністрація Дніпропетровської області
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 86782.5
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 86782.5

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк"
3.3.2. МФО банку 351005
3.3.3. Поточний рахунок 26004033957200
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк"
3.3.5. МФО банку 351005
3.3.6. Поточний рахунок 26004033957200

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
23.32 [2010]Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини
46.73 [2010]Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
08.12 [2010]Добування піску, гравію, глин і каоліну

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Оптова торгівля86824117.03.2011Дніпропетровська міжрайонна державна податкова інспекція31.03.2016
Опис:
Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Емітент виготовляє керамічну цеглу, але разом з тим має право реалізовувати свою продукцію.
Користування надрами52313.05.1996Державна служба геології та надр України13.05.2016
Опис:
Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Строк дії спеціального дозволу на користування надрами - 20 років.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
ТОВ "Українські будівельні матеріали".Юридична адреса: Україна, 08160, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Київська, 138.
Поштова адреса: Україна, 03037, м. Київ, Абонентська скринька, 105. Згідно з укладеним договором № 1/1-25 про надання інформаційно-консультаційних послуг між ТОВ "Українські будівельні матеріали та вироби" та ВАТ "Новоолександрівський цегельний завод" від 1 січня 2011 року емітент отримує інформативно-консультативні послуги в галузі виробництва керамічних стінових матеріалів та вивченні кон'юктури ринку збуту цегли.

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента