ПАТ "НЦЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00290280
Телефон: (056)712-34-41
e-mail: nkzdnepr@mail.ru
Юридична адреса: вул. Комсомольська, 35, с. Новоолександрівка, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52070
 

Особлива інформація на 14.04.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну типу акціонерного товариства

N з/п

Дата вчинення дії

Повне найменування акціонерного товариства до зміни

Повне найменування акціонерного товариства після зміни

1

2

3

4

110.04.2017ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВООЛЕКСАНДРIВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД"ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВООЛЕКСАНДРIВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД"
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 31.03.2017 р.; Найменування уповноваженного органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення: Загальнi збори вiд 31.03.2017 р.; Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 10.04.2017 р.; Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВООЛЕКСАНДРIВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД"; Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВООЛЕКСАНДРIВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД"