ПАТ "НЦЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00290280
Телефон: (056)712-34-41
e-mail: nkzdnepr@mail.ru
Юридична адреса: вул. Комсомольська, 35, с. Новоолександрівка, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52070
 

Особлива інформація на 07.04.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

31.03.2017Припинено повноваженняГолова Наглядової радиБадяєв Валерiй Григоровичд/в, д/в, д/в0.012099
Зміст інформації:
Повноваження Голови Наглядової ради Бадяєва Валерiя Григоровича припинено 31.03.2017 (дата вчинення дiї 31.03.2017). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,012099 % на суму 10,50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 28.03.2014. Рiшення прийнято Загальними зборами (протокол № 1/2017 вiд 31.03.2017).
31.03.2017ОбраноГолова Наглядової радиБадяєв Валерiй Григоровичд/в, д/в, д/в0.012099
Зміст інформації:
Обрано Бадяєва Валерiя Григоровича – Голова Наглядової ради 31.03.2017 (дата вчинення дiї 31.03.2017). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,012099% на суму 10,50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу,на три роки. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi,з 28.03.2014р. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв,Голова Наглядової ради. Рiшення прийнято загальними зборами (протокол № 1/2017 вiд 31.03.2017). Посадова особа є акцiонером.
31.03.2017Припинено повноваженнячлен Наглядової радиПриймаченко Сергiй Володимировичд/в, д/в, д/в4.909399
Зміст інформації:
Повноваження Члена наглядової ради Приймаченка Сергiя Володимировича припинено 31.03.2017 (дата вчинення дiї 31.03.2017). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 4,909399% на суму 4260.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 28.03.2014. Рiшення прийнято Загальними зборами (протокол № 1/2017 вiд 31.03.2017).
31.03.2017ОбраноЧлен наглядової радиПриймаченко Сергiй Володимирович д/в, д/в, д/в4.909399
Зміст інформації:
Обрано Члена наглядової ради Приймаченка Сергiя Володимировича 31.03.2017 (дата вчинення дiї 31.03.2017). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 4,909399 % на суму 4260.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу,на три роки. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 28.03.2014. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв,член наглядової ради Рiшення прийнято Загальними зборами (протокол № 1/2017 вiд 31.03.2017). Посадова особа є акцiонером.
31.03.2017Припинено повноваженняЧлен наглядової радиБєльдєй Вiктор Харитонович д/в, д/в, д/в0.2561
Зміст інформації:
Повноваження Члена наглядової ради Бєльдєя Вiктора Харитоновича припинено 31.03.2017 (дата вчинення дiї 31.03.2017). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,256100% на суму 222.25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 28.03.2014. Рiшення прийнято загальними зборами (протокол № 1/2017 вiд 31.03.2017).
31.03.2017ОбраноЧлен наглядової радиБєльдєй Вiктор Харитоновичд/в, д/в, д/в0.2561
Зміст інформації:
Обрано Члена наглядової ради Бєльдєя Вiктора Харитоновича 31.03.2017 (дата вчинення дiї 31.03.2017). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,256100 % на суму 222.25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу,на три роки. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 28.03.2014. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, член наглядової ради. Рiшення прийнято Загальними зборами (протокол № 1/2017 вiд 31.03.2017). Посадова особа є акцiонером.
31.03.2017Припинено повноваженняЧлен наглядової ради Вепхвадзе Леван Тенгизович д/в, д/в, д/в0.012099
Зміст інформації:
Повноваження Члена наглядової ради Вепхвадзе Левана Тенгизовича припинено 31.03.2017 (дата вчинення дiї 31.03.2017). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,012099% на суму 10.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 28.03.2014. Рiшення прийнято Загальними зборами (протокол № 1/2017 вiд 31.03.2017).
31.03.2017Припинено повноваженняЧлен наглядової радиЮсков Євгенiй Олександрович д/в, д/в, д/в0.018148
Зміст інформації:
Повноваження Члена наглядової ради Юскова Євгена Олександровича припинено 31.03.2017 (дата вчинення дiї 31.03.2017). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,018148% на суму 15.75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 28.03.2014. Рiшення прийнято Загальними зборами (протокол № 1/2017 вiд 31.03.2017).

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.